Ανάκτηση δεδομένων από VM

Η χρησιμοποίηση εικονικών μηχανών (virtual machines) δίνει
ευελιξία και επεκτασιμότητα στην χρησιμοποίηση των υπολογιστικών
πόρων μιας επιχείρησης.
Ωστόσο η πολυπλοκότητα αυξάνεται και όταν απαιτηθεί ανάκτηση
η επιδιόρθωση μιας εικονικής μηχανής απαιτούνται ειδικές
τεχνικές και εργαλεία.

Ανάκτηση από virtual machines

Όταν απαιτηθεί ανάκτηση δεδομένων από VMware ESX Server θα πρέπει να αποτανθείτε σε τεχνικούς που έχουν άριστη γνώση του VMFS καθώς και των τεχνολογιών SAN και RAID.

Στη Datamind έχουμε την τεχνογνωσία και μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Οι τεχνολογίες που υποστηρίζουμε είναι:

  • Virtual infrastructure: VMware®, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® and Linux® XEN®, Oracle® VM
  • Virtual file systems: VMFS, NTFS, FAT, EXT3, HFS.

 

Στην Datamind χρεώνουμε μόνο όταν πραγματοποιηθεί ανάκτηση των δεδομένων σας.

virtual machines brands

Οδηγίες σε περίπτωση δυσλειτουργίας virtual machine

Σε περίπτωση διαμόρφωσης (format), διαγραφής ή μερικής καταστροφής
των αρχείων της εικονικής μηχανής (vmdk) απενεργοποίηστε ΑΜΕΣΑ
τον server που περιέχει τις εικονικές μηχανές. Αν αυτό δεν είναι εφικτό,
περιορίστε τις αναγνώσεις/εγγραφές.

 

Επικοινωνήστε για άμεση τεχνική υποστήριξη.

Κάθημερινά κάποιος εκπρόσωπος μας είναι έτοιμος να σας εξυπηρεστήσει. Επικοινωνήστε και μάθετε άμεσα πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε.